Meny Stäng

Fransk balkong – vad är det?

Det råder en viss oenighet kring vad en fransk balkong faktiskt är. Vissa menar att det är en balkong utan balkongplatta vilket gör att man inte kan gå ut på balkongen. Andra menar att en fransk balkong visst har en balkongplatta men att den är så pass liten att den bara tillåter att man går ut på den, den har inte plats för någon stol eller annan möbel. Om man inte kan gå ut på den lilla balkongen är det istället ett franskt fönster. Ett franskt fönster består av en dubbeldörr/ett fönsterpar som öppnas inåt och som inte har någon mittstolpe. Oavsett om det är en fransk balkong eller ett franskt fönster har anordningen försetts med ett räcke och man kan generellt säga att ett franskt fönster respektive en fransk balkong är ett enklare alternativ till andra balkonger. De är i tillägg inte lika utrymmeskrävande.

Franska balkonger/fönster

Oavsett om man kan gå ut eller inte på en fransk balkong så var detta en vanlig typ av balkong i franska städer där bygglagstiftningen i trånga stadsbebyggelser inte tillät vanliga balkonger. Att man i Sverige valde att börja bygga med franska balkonger/fönster, och fortsatt gör det än idag, kan bero på husets historia, hur mycket utrymme man har samt att balkonger varit för dyra att bygga. I slutet av 1800-talet blev balkongerna i Sverige fler och fler men det var långt ifrån alla som hade en balkong (oavsett typ); den sågs länge som ett lyxigt tillbehör, något som inte behövdes. Ibland kan man se att endast en våning på ett flerbostadshus är försedd med balkong. Många balkonger utfördes i smide och fick smäckra inslag och detaljer vilket ytterligare förstärkte den lyxiga känslan. Ett vanligt inslag är också kungsbalkongen vilket är en balkong indragen från fasaden och belägen högst upp i huset.

Trapphus i flerbostadshus

Under 1940- och 50-talen försåg man ofta trapphus i flerbostadshus med franska balkonger. Det gjorde att de boende i huset fick dela på balkongerna och det höjde medvetenheten om hygienen. Dessa balkonger hjälpte till vid vädring och städning men gav också ett trevligt inslag i bostadsmiljön och gav huset en extra dimension/ett eget uttryck. Ofta försågs dessa med personligt utsmyckade räcken.