Meny Stäng

Modulhus som husleverantör

Bygg ditt nya hus hur enkelt som helst

Bara tanken på att bygga ett hus kan verka övermäktigt. Ett husbygge är trots allt ett väldigt stort byggprojekt. Att sätta ihop ett hus med hjälp av moduler är inget nytt, men det är ett mycket enkelt och smidigt sätt att sätta upp ett nytt hus på. Ta hjälp av proffs för att få ditt drömhus på plats snabbt och enkelt. Med företaget Modulhus som husleverantör får du professionell hjälp och rådgivning genom hela byggprojektet. De erbjuder 10 års garanti på alla sina hus.

Modulhus är en hundra år gammal uppfinning som grundar sig i ett fattigt och trångbott Sverige. Idag är modulhusen ett smidigare alternativ till det annars tröga och komplicerade husbygget. Husleverantören Modulhus.se ser till att ditt modulhus kommer på plats och att du får ditt hus levererat och konstruerat på utsatt tid.

Modulhusens historia i Sverige

Sveriges erfarenhet av modulhus sträcker sig ända tillbaka till 1920-30 talet, när bostadsbristen och trångboddheten i Sverige var enorm. En större urbanisering under 18-1900-talet bidrog till ett högre tryck i städerna och utbudet av bostäder i städerna var litet. Alternativen som fanns för en vanlig familj på 3-7 personer var oftast mindre lägenheter på 1-3 rum och kök, med dass på gården och utan rinnande vatten inomhus. I vissa fall bestod lägenheten bara av ett kök och ibland bara av ett rum utan kök. De sanitära problemen var stora och gjorde att många flydde ifrån trångboddheten i städerna till det som idag kallas förorterna, men som på den tiden var kåkstäder för de fattigaste.

För att underlätta situationen och snabba på bostadsbyggandet, erbjöd Statens byggnadsbyrå möjligheten att köpa så kallade kataloghus. Det var färdigritade hus som var färdigbyggda i form av moduler. Med hjälp av statliga lån och arbete, kunde fler och fler köpa sig en tomt med ett färdigbyggt hus och med bekvämligheter som WC och badrum.

Under 1930-talen växte så kallade Egnahemsområden fram runt om i Sverige. Det var platser som kommunerna hade ordnat med byggklara tomter och där färdiga modulhus kunde uppföras. Idag är Egnahemsområden vanliga och klassiska “villaområden” bestående av områden med närliggande och liknande villor.

Tack vare Egnahemsområdena kunde en ökande befolkning få en dräglig livsstil i städernas kärna. En stor bidragande faktor till den förbättrade livssituationen var modulhusen, som var enkla och snabba att sätta ihop.

Modulhusen idag

På senare tid har modulhusen blivit allt mer populära. En av anledningarna är smidigheten och många fastighetsbolag beställer modulhus som ett sätt att snabbt och enkelt få ett färdigt hyreshus på plats.

En annan anledning som gjort att modulhusen återigen har kommit på tapeten, är det så kallade Attefallshuset. Det är en husmodell som togs fram av regeringen mellan 2010-2014 och döptes efter dåvarande bostadsministern, Stefan Attefall. Tanken med Attefallshusen var att underlätta för trångbodda familjer att kunna sätta upp ett hus på sin tomt utan att behöva ansöka om bygglov, eller som ett sätt för villaägare att kunna hyra ut Attefallshusen och dryga ut inkomsten.

Hustillverkare av modulhus

Det har uppstått många hustillverkare av modulhus på senare tid, exempelvis Modulhus.se som erbjuder 10 års garanti på alla sina hus. Det är många kunder som gärna köper ett färdigt modulhus. Man kan köpa alltifrån ett mindre fritidshus till en större villa och hustillverkaren ser till att färdigställa huset åt kunden. Innan man väljer hustillverkare av sitt nya modulhus bör man ta reda på om hustillverkaren erbjuder en garanti för den färdiga konstruktionen och för materialet som används. Utan en garanti riskerar man att köpa ett hus med en kort livslängd vars material kan börja mögla eller på annat sätt förstöras inom kort.